Thematiek

Maatschappelijke lasten versus persoonlijke vrijheid. Waar begint en eindigt de collectieve verantwoordelijkheid als het gaat om leefstijl? Wanneer mag je het individu aanspreken en hoe krijg je deze werkelijk in actie? Macrokosten en microkeuzes: dit is het spanningsveld waarop Opinionators zich beweegt. Met thema’s als gezondheid, klimaat, arbeidsparticipatie, buurtveiligheid en meer.

Massamediale campagnes falen. De boodschappen zijn te generiek. De problemen op microniveau te specifiek. Wie met communicatie wil aanzetten tot gedragsverandering komt nergens met algemene, op het grotere publiek gerichte boodschappen. Die moet weg van massamediale campagnes en op zoek naar individuele drijfveren.