Over Opinionators

Een Opinionator is iemand of iets waardoor de ander wordt aangezet om open te kijken. Anders te denken. Te doen wat het geheel beter maakt. Iedereen kan een Opinionator zijn. De lerares voor de klas. De rapper. De coach. De beleidsmedewerker. De buurtvader. Het grote publiek. Uzelf. Opinonators zijn van alle tijden.

Op 20 januari 2009 besloten Hanneke de Bruin, Emilie van Rappard en Heleen Ririassa zich niet te laten verlammen door de eenzijdigheid, omvang of de complexiteit van veel maatschappelijke problemen. Opinionators is hiervan het resultaat. Van de zijlijn gesteund door Hanneke en Heleen, treedt Emilie op als Managing Partner van dit initiatief. 
 

Opinionators is een collectief waar netwerkpartners, ieder vanuit hun eigen bedrijf, met kennis en expertise, een bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke problemen. De veelzijdigheid van de betrokkenen maakt de meerwaarde van Opinionators.

Ons netwerk