Methodiek

Voor effectieve beïnvloeding van gedrag bestaat geen eenduidige formule. Doelgroepen zijn niet uniform. De motivatie om te veranderen dus ook niet. De wedstrijd wordt op het meest persoonlijke niveau geslecht. Vanuit universele drijfveren betrekken wij de doelgroep zelf bij het fijnslijpen van de boodschap. Onderzoek, communicatie en participatie gaan zo hand in hand. De ontvanger wordt zender. De zender facilitator.

Opinionators werkt langs vijf pijlers:

  1. Doelgroepgedreven: actief, relevant en nabij
  2. Perspectiefwisseling met alternatief
  3. Werken aan de norm binnen het collectief
  4. Samenwerking op alle niveaus: overheid, commercie, intermediair en individu
  5. Optimalisatie van de interventieketen